Home
Name List > Bychkov Semyon > Bychkov-Lipovsek-228640109
and or phrase   (date: YYYYMMDD)
Displaying image 9 of 99 in 3 Second Slideshow Mode.
Previous Page | New Pictures Order | Stop Slideshow | Next Page   


Preview Image Size: 720 pixel max

Bychkov-Lipovsek-228640109.jpg
Bychkov-Lipovsek-228640109.jpg | Fullsize filesize: 260 Kb

CaptionDer Dirigent Semyon Bychkov und die Mezzosopranistin Marjana Lipovsek, photographiert am 06.01.2003 in der Koelner Philharmonie.