Home
Name List > Search Results for 2003 > Bychkov-Lipovsek-228640115
and or phrase   (date: YYYYMMDD)
Image Bychkov-Lipovsek-228640115 from Category Bychkov Semyon
Image 120 of 848
Previous Page | New Pictures Order | Play Slideshow | Next Page   


Preview Image Size: 720 pixel max

Bychkov-Lipovsek-228640115.jpg
Bychkov-Lipovsek-228640115.jpg | Fullsize filesize: 264 Kb

CaptionDer Dirigent Semyon Bychkov und die Mezzosopranistin Marjana Lipovsek, photographiert am 07.01.2003 in der Koelner Philharmonie.